Vjezdové brány posuvné po kolejnici

Nosnou částí brány je rám svařený z uzavřených ocelových profilů. Brána se pohybuje rovnoběžně s oplocením po vodorovné kolejnici zabetonované ve vjezdu v úrovni terénu. Konstrukce rámu je přibližně o 0,5 m širší než světlá šíře vjezdu, z důvodu umístění pohonu mimo prostor vjezdu.

Výplně bran:

  • Ocelové šprušle
  • Kovářské výplně
  • Dřevěné plotovky
  • Plastové plotovky

Povrchová úprava žárovým zinkováním, práškovými barvami nebo kombinací obou těchto metod. Brány jsou osazeny velmi kvalitním kováním a spolehlivými elektropohony.